Tähän käsikirjaan on koottu yleistasoinen tietopaketti Savonlinnan älykkäästä valaistuksesta. Aihe koskettaa monia kaupunkiympäristön suunnittelussa, rakentamisessa tai ylläpidossa työskenteleviä sekä mm. kiinteistönomistajia ja yrittäjiä.  

Kaupungin päätöksentekijät

Valaistuksen parissa työskentelee laaja joukko asiantuntijoita kaupungin sisällä: liikunta-alueet, leikkipuistot, viheralueet, kiinteistöt, tiet, sillat ja monet muut alueet vaativat kaikki asiantuntevaa suunnittelua, rakennuttamista ja ylläpitoa. Kaupungin sisäinen kommunikaatio ja yhtenevät toimintatavat ovat tärkeitä, jotta kokonaisuus säilyy laadukkaana. Tämän käsikirjan avulla leviää ymmärrys älykkään valaistuksen mahdollisuuksista. Valaistus liittyy olennaisesti esim. kaavoituksen, rakennusvalvonnan, infran ja kiinteistöjen projekteihin. 

 

Katso täältä kaupungin henkilöstön yhteystiedot: Savonlinnan teknisen toimialan hakemisto

Suunnittelijat ja konsultit 

Valaistuksen ja kaupunkisuunnittelun parissa toimivat ulkopuoliset konsultit ja suunnittelijat voivat tämän käsikirjan avulla perehtyä Savonlinnan ominaispiirteisiin ja toiveisiin älykkään valaistuksen suhteen. Käsikirja voi toimia myös yleisenä tietopankkina suunnittelijoille, jotka etsivät tietoa älykkäästä valaistuksesta. Valaistus liittyy suunnittelijoiden työssä mm. katujen suunnitteluun, siltoihin, viheralueisiin, julkisivuihin, kenttiin, urheilualueisiin ja julkiseen taiteeseen. Valaistuksen mahdollisuudet ja hyödyt kannattaa punnita hyvin aikaisessa vaiheessa projekteja, ja selvittää myös suunnittelualuiden rajalla olevat (tai tulevat) valaistusratkaisut. Näin alueille ei pääse syntymään turhia vierekkäisiä ratkaisuja ja kokonaisuus pysyy hallinnassa. 

Kulttuuri ja tapahtumat

Tapahtumajärjestäjien ja kulttuuritarjonnan näkökulmasta valaistuksella voi tuoda lisäarvoa ja elämyksiä tilaisuuksiin ja tapahtuma-alueille. Tapahtumajärjestäjät tarvitsevat usein tietoa mm. lupa-asioihin liittyen, sähkön käyttöön liittyviin kysymyksiin, erilaisten väliaikaisten valaistuksten ja turvallisten asennusten toteuttamiseen. Tähän käsikirjaan on otettu siksi myös osio tapahtumiin liittyen, jolloin myös näihin liittyvät yhteystiedot löytyvät samasta paikasta. 

Yrittäjät ja keskustan kehittäminen

Pimeän ajan kaupunkikuva ja kesän jälkeinen matkailusesonki kiinnostavat alueen yrittäjiä. Käsikirjassa on esimerkiksi yhteistyömalleja kiinteistöjen ja kaupungin yhteisiin projekteihin ja ajatuksia tapahtuma- ja kausivalaistuksen hyödyntämisestä keskustan vetovoiman vahvistamiseksi. Lisäksi Savonlinnan alueella on myös valaistusalan yritystoimintaa, joten älykkään valaistuksen ja valaistustekniikan osaaminen alueella voisi luoda myös innovaatioita ja työllisyyttä. Keskustan kehittämisestä Savonlinnassa vastaa SAKKE ry

Käsikirjan päivittäminen

Älykkään valaistuksen saralla asiat kehittyvät erittäin nopeasti, joten käsikirjan sisältöä tulee tarkastella säännöllisesti ja päivittää tarpeen mukaan. Käsikirjan päivittämisestä ja ylläpidosta vastaa Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala. 

Käsikirjan tarkoitus ja käyttäjät