Mitä on älykäs

valaistus?

Älykäs valaistus lisää sekä alueiden käyttömukavuutta että energiansäästöä. Lisäksi älykäs ohjaus antaa mahdollisuuksia muuntaa valaistusta vaikkapa tapahtumiin, eri kausivaihteluihin ja juhlallisuuksiin. Alla on lyhyesti kerrottu, mitä kaikkea älykäs valaistus voi tarkoittaa. 

Älykkäitä ratkaisuja ja laadukasta suunnittelua

Älykkäät ratkaisut perustuvat älykkääseen ja tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun. Äly ei voi vain teknologiaa ja laitteita, vaan pitkälti myös sujuvaa kommunikaatiota, hyvää projektinhallintaa ja laadukkaaseen suunnitteluun panostamista. Älykkäät toimintatavat sekä kaupungin sisällä että sidosryhmien suuntaan tuottavat parhaan lopputuloksen. Nykyään on tärkeää myös purkaa erilaisia toimijoiden välisiä rajoja ja tähdätä yhdessä kohti parasta lopputulosta. 

Älykästä teknologiaa ja energiansäästöä

Älykkäällä valaistuksen ohjauksella kaupungit ja kunnat voivat saavuttaa entistä enemmän energiansäästöä. Erilaisten sensoreiden, himmennysprofiilien ja tunnistimien avulla valaistusta käytetään vain siellä missä se on tarpeen ja himmennetään silloin, kun alueella ei esimerkiksi ole runsaasti liikennettä tai havaita kulkijoita.

  • Eräänä esimerkkinä on vaikkapa lumentunnistus, jossa sensori tunnistaa valkoisen maan ja himmentää tällöin valaisimia. Vaalean, lumisen ympäristön aikaan valoa tarvitaan vähemmän, jolloin syntyy sekä energiansäästöä että vähennetään lumen pinnasta taivaalle heijastuvaa valosaastetta. Järkevää ja taloudellista!

  • Toisena esimerkkinä on hyvin yksinkertainen ja looginen ohjaustapa, painonappiohjaus. Käyttäjä voi halutessaan sytyttää valot vaikkapa urheilukentälle, koirapuistoon tai leikkialueelle, ja painonapista valot kirkastuvat täyteen tehoonsa. Myöhemmin vaikkapa tunnin kuluttua valaistus himmenee erittäin pienelle tasolle, jättäen alueelle turvallisen perusvalaistuksen, mutta valot eivät pala turhaan kirkkaana mikäli käyttöä ei ole (eli kukaan ei ole painamassa nappia uudelleen).

  • Kolmas esimerkki on yleisesti jo kaupungeissa käytössä oleva himmennysprofiili. Valaisinten liitäntälaitteet on ohjelmoitu valmiiksi niin, että ne himmenevät pykälittäin sen perusteella, kuinka vilkasta liikenne tai alueen käyttö on mihinkin aikaan. Kun ilta hiljenee, valaisimet himmenevät hieman alemmalle tasolle ja kun yöllä on erittäin hiljaista, jäljellä on vain pieni perusvalaistus. Profiilin pykälät voi ohjelmoida halutessaan omanlaisiksi, tai käyttää valmiita yleisiä profiileja, jotka on ohjelmoitu keskimääräisten, tutkittujen liikennemäärien mukaan. 

  • Muita älykkäitä ratkaisuja voivat olla esimerkiksi läsnäolon mukaan säätyvä valaistus, erityisryhmien avustaminen ääniohjauksella tai valaistuksen kirkastumisella, liikkujien indikointi suojateillä, erilaiset älykkäisiin varusteisiin integoidut palvelut, latauspisteet, laskurit ym. 

Käyttäjälähtöistä ja tarpeenmukaista valaistusta

Kaiken julkisen kaupunkivalaistuksen lähtökohtana tulisi olla tarve ja käyttäjät. Miksi tiettyjä alueita valaistaan ja miten, millaisia toimintoja siellä on, ketkä ovat käyttäjiä? Kun näitä näkökulmia pohditaan jo suunnitteluvaiheessa, on lopputulos toimiva. Tarkoituksenmukainen valaistus ei tarkoita kuitenkaan pelkästään toiminnallisuutta ja käytännöllisyyttä, vaan joissakin tilanteissa valaistuksen tarkoitus voi olla myös luoda elämyksiä, kokemuksia tai luoda kaupunkiympäristöstä esteettinen näyttämö vaikkapa kulttuuritapahtumille tai oleskelulle. Myös tällöin käyttäjien kokemus nousee keskiöön: Mikä saa ihmiset viihtymään, kokemaan ympäristönsä miellyttäväksi ja turvalliseksi, tulemaan aina uudelleen? 

Tulevaisuuteen varautumista

Älykkään valaistuksen suunnittelun suurimpia haasteita on asioiden nopea kehittyminen ja standardien keskeneräisyys. Yhtenäiset, avoimet järjestelmät ovat jatkossa toimintavarmempia eivätkä kaupungit joudu ylläpitämään monia erilaisia ohjausjärjestelmiä, jotka eivät toimi keskenään. Tällä hetkellä on järkevää tehdä investointeja, jotka toimivat vuosien päästäkin tai varautua valinnoissa siihen, että laitteet, kaapeloinnit, valaisinmallit ja komponentit ovat valmiita tuleviin muutoksiin - puhutaan ns. future-proof-ajattelusta. Lisätietoa erilaisista ohjausjärjestelmistä 

Resurssiviisautta ja ympäristöystävällisyyttä

Kun valaistusta käytetään harkiten ja tarpeen mukaan, myös turha häiriövalon ja valosaasteen määrä vähenee. Älykkäällä valaistuksella voidaan säätää valaistusta myös vaikkapa tiettyjen eläinlajien elinolojen ja pesimäaikojen mukaan, jolloin keinovalaistus häiritsee mahdollisimman vähän ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta. Lue lisää ympäristöstä