top of page

Savonlinnan strategiassa nousee esiin teemoja, jotka liittyvät vahvasti myös valaistukseen: ympäristö, viihtyisyys, kuntalaisten aktivointi sekä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden toimintaedellytykset.

Savonlinna on tunnettu vilkkaana kesäkaupunkina ja moni vieraileekin seudulla oopperajuhlien aikaan, kesämökkireissulla tai ohikulkumatkalla. Keskustan vetovoimaa ja kiinnostavuutta kesäkauden ulkopuolella voidaan lisätä laadukkaalla suunnittelulla ja tuomalla mm. älykkään, dynaamisen valaistuksen avulla elämyksiä asukkaille ja turisteille. Lisäksi älykäs valaistus palvelee kaikkia savonlinnalaisia vuodenajasta riippumatta esimerkiksi liikuntareiteillä, urheilukentillä, leikkipaikoilla ja muissa pysyvän kaupunkivalaistuksen ratkaisuissa,  luoden mahdollisuuksia pysyä aktiivisena myös valoisan ajan ulkopuolella. 

Lisäksi älykkäällä valaistuksella voidaan nostaa esiin Savonlinnan tärkeitä kaupunkikuvallisia yksityiskohtia. Kauniit saapumisnäkymät, sataman, sillat, tunnetut rakennukset ja veden läheisyys ovat Savonlinnalle ominaisia näkymiä. Kausivaihteluihin ja tapahtumiin muuntuva kaupunkikuva luo kiinnostavat puitteet kulttuurille, elinkeinoelämälle ja laadukaalle asumiselle. 

Ote Savolinnan strategiasta 

"Asukkailleen Savonlinna on ainutlaatuinen ja turvallinen Saimaan saaristokaupunki, joka tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen luonnon, liikunnan ja kulttuurin kokemiseen. Hyvinvoinnin perusta on vahva yritystoiminta, työpaikat, kolmas sektori ja toimivat lähipalvelut sekä asukkaiden kiinnittyminen omaan yhteisöönsä. Savonlinnan viihtyisyys perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Pitkän aikavälin tulevaisuuden tavoitteena on hiilineutraali Savonlinna. Sivistys vahvistaa hyvinvointia. Savonlinnassa vahvistetaan koulutuspolkujen kehittymistä varhaiskasvatuksesta, toisen asteen koulutukseen ja korkeakoulutukseen saakka, huomioiden vapaan sivistystyön sekä aikuisopiskelun tarjoamat mahdollisuudet.

 

Pidämme yllä infrastruktuuria asukkaiden, turismin ja yritysten tarpeista lähtien. Kannustamme ja aktivoimme kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita oman asuinympäristönsä kehittämiseen. Katukuvaa virkistetään erilaisin taiteellisin keinoin, esimerkiksi asetelmin, maalauksin ja valokuvin hyödyntämällä kansalaisaktiivisuutta. Otamme Savonlinnan vahvuudet kuten kulttuuriperinnön, järvimaiseman ja mahdollisuuden rannalla asumiseen paremmin käyttöön. Sisällytämme osaksi hyvinvointisuunnitelmaa pitkän tähtäimen liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman."

Historia

Savonlinnan tunnetuin rakennus ja matkailuesitteistä tuttu näkymä on tietenkin Olavinlinna sekä linnan historiaan kiinteästi liittyvä Riihisaari. Lisäksi Savonlinnan aluetta ovat muokanneet esimerkiksi kuntaliitokset sekä vahva kulttuuri-identiteetti, esim. oopperajuhlat ja perinteinen Savonlinnan teatteri. Historiallisten alueiden ja kohteiden valaistuksessa tulee aina konsultoida museoviraston asiantuntijaa ja toteuttaa koevalaistuksia laaja-alaisella työryhmällä. Historiallisten kohteiden tapahtuma- ja elämysvalaistus lisää alueen vetovoimaa, mutta pysyvät kohteet tulee toteuttaa maltillisina ja kohteen luonteeseen ja arkkitehtuuriin soveltuen.  

Tutustu Savonlinnan historiaan tarkemmin alla löytyvistä linkeistä: 

Savonlinnan historiaa

Olavinlinnan historia

Riihisaaren alue

Riihisaaren rakennushistoriaselvitys

Savonlinnan ominaispiirteet

bottom of page