What is smart lighting and what does it mean in Savonlinna?

Smart decisions and good design

Älykkäät ratkaisut perustuvat älykkääseen ja tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun. Äly ei voi vain teknologiaa ja laitteita, vaan pitkälti myös sujuvaa kommunikaatiota, hyvää projektinhallintaa ja laadukkaaseen suunnitteluun panostamista. Älykkäät toimintatavat sekä kaupungin sisällä että sidosryhmien suuntaan tuottavat parhaan lopputuloksen. 

Smart technology and energy saving

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

User-based and functional lighting solutions

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Future-proof decisions 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Resurssiviisautta ja ympäristöystävällisyyttä

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

The big picture and harmonized city image