Tulevaisuudessa erilaiset yhteistoteutukset tulevat yleistymään, jotta vältetään kaupunkiin rakentuvaa päällekkäistä valaistusta ja hyödynnetään järkevästi jo olemassa olevat sähköverkot, rakenteet ja kiinnitysmahdollisuudet kaupunkikuvan elävöittämisessä ja valaistuksen toteutuksessa. Alla erilaisia esimerkkitapauksia ja sekä malli sopimusneuvottelujen pohjaksi. 

Yhteistyöllä kohti hallittua kaupunkikuvaa

"Keskustan viihtyisyys ja omaleimaisuus edellyttävät jatkuvaa huolenpitoa eri osatekijöistä. Kaupunkikuvaan vaikuttavat niin katutilan kuin tonttienkin ympäristö ja rakenteet. Kaupungin tekninen toimiala on vastuussa keskustaympäristön laadun tavoitteenasettelusta laajasti yli tonttirajojen sekä toimenpiteiden toteuttamisesta omalla alueellaan. Kaupunki vastaa eri tahojen motivoinnista yhteisen ympäristön ylläpitoon sekä neuvoo ja ohjaa toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa." Lainaus Designmanuaalista, WSP 2014

Yhteistyö katuvalaistuksen toteuttamiseksi, esimerkkitapaus 1

Kaupungin katusuunnitelmassa tulee tiukka paikka, eikä kadun poikkileikkaukseen saada järkevästi mahtumaan valaisinnpylvästä jalustoineen. Kaupunki toivoo voivansa kiinnittää seinävalaisimet liikekiinteistön seinään ja yhteistyössä suunniteltu valaistus palvelee jatkossa sekä kaupungin katualuetta että kiinteistön näkyvyyttä kaupunkikuvassa. Tällaisessa tapauksessa tulee sopia, kuka vastaa valaistuksen energiakustannuksista, asentamisesta, huollosta ja mitä tapahtuu, mikäli kiinteistön omistajuudessa tulee muutoksia tai valaistus on jostakin syystä tarpeen purkaa hetkellisesti tai kokonaan. (Huom! Maankäyttö ja rakennuslaki, tähän viittaus) 

Julkisivuvalaistuksen toteuttaminen kaupungin rakenteista käsin, esimerkkitapaus 2

Kiinteistö haluaisi kiinnittää valaisimia katuvalaisinpylväisiin tai kaupungin rakenteisiin, jotta hankalaan tai esimerkiksi suojeltuun julkisivuun kiinnittäminen ei onnistu. Valaistus palvelee lähinnä kiinteistöä, mutta luo samalla miellyttävää kaupunkikuvaa ja nostaa rakennuksen arkkitehtuuria positiivisella tavalla esiin. Myös tässä tapauksessa sovitaan energiakustannuksista, asentamisesta, huollosta ja hyväksytään yhdessä suunnitelmat valaistustavasta ja -laitteista.

Yhteisprojektin sopimusmalli

Shake on It

Yhteistyö kaupungin ja kiinteistöjen välillä