Savonlinnan luonto ja järvimaisemat ovat tärkeä osa alueen identitettiä. Älykkään valaistuksen keinoin valoa voidaan säätää niin, että keinovalo häiritsee mahdollisimman vähän ympäröiviä lajeja, eläinten pesimäaikoja tai pimeää tähtitaivasta. Valaistuksen suunnittelussa ympäristönäkökulma on hyvä huomioida aikaisessa vaiheessa ja konsultoida tarvittaessa asiantuntijoita.

Pimeä taivas ja valosaaste

Valaistuksen heijastuminen pinnoista taivaalle, vanhojen valaisinmallien tuottama hajavalo, erilaiset mainosvalot, led-näytöt ja huonosti suunnatut valonheittimet (erityisesti teollisuusalueet ja parkkialueet) aiheuttavat valosaastetta. Kaupunkilaisille toteutetussa kyselyssä huoli valosaasteesta nousi esiin monissa kommenteissa ja toivottiin malttia turhan valon käyttöön. Oikeanlaisilla valaisinmalleilla, harkitulla suunnittelulla ja suuntauksilla sekä esimerkiksi lämpimän värilämpötilan (3000K) käytöllä valosaastetta voi vähentää.

Älykäs teknologia apuna 

Älykkään valaistuksenohjauksen avulla valaistuksen käyttöaikoja, värilämpötilaa tai vaikkapa tehoja voidaan säätää tarpeen mukaan. Asiantuntijoiden avulla erilaiset alueen eläinlajit, rauhoitetut alueet, pesimäajat tai lentoreitit on helppo ottaa mukaan suunnitteluun ja pohtia, millaisin ratkaisuin valaistus tuo mahdollisimman vähän haittoja ympäristöön. Yleisesti on tutkittu, että esimerkiksi lepakkoalueilla paras tapa valaista on mahdollisimman matala ja lämminsävyinen valaistus. Hyvin suunniteltuna tällainen valaistusratkaisu voi olla erittäin toimiva ja tunnelmallinen myös ihmiskäyttäjille. Myös tarpeen mukaan säätyvä valaistus on hyvä ratkaisu tällaisilla alueilla, eli valaistus kirkastuu havaitessaan ihmisen liikettä (esim. pyöräilijä tai kävelijä) mutta muuna aikana valaistuksen taso on hyvin matalalla, esim. 10%.

Valon heijastumista lumisesta pinnasta taivaalle ja ympäristöön voi hillitä lumentunnistustekniikalla, joka havaitsee maanpinnan valkoisuuden ja säätää automaattisesta valotasoa pienemmälle. 

Ympäristö: Älykäs valaistus työkaluna  valosaastetta vastaan